Spar penge med jordhåndtering

I en lang række projekter er det muligt at genanvende eller nyttiggøre den jord der bliver gravet op med store besparelser til følge. Hvis jorden kan genanvendes på samme matrikel eller et andet sted i nærheden, kan man spare mange penge for bygherren, ved ikke at skulle bortskaffe jord, køre lange afstande med jorden og evt. købe ny jord. Her skal du som udførende naturligvis være opmærksom på, at hvis du er i stand til at hjælpe din bygherre, så skal du også belønnes, og det er her din gode grund er til at arbejde med genanvendelse.

Hvis man kan undgå at skulle afgrave ikke geotekniske egnet jord, eller optimere jordens geotekniske egenskaber så den kan genbruges, er der ligeledes meget at spare.

Det er således muligt at skåne miljøet, spare på ressourcerne, få en grøn profil – og samtidigt spare penge, som f.eks. kan bruges på mere til mere kvalitet eller bedre indtjening.

Værktøjer

 • Jordberegning (excel)

  Excel-regneark til beregning af jordlogistik. Hold styr på jordmængder, jordtyper og optimer genanvendelsen af overskudsjord. Kan bruges i både små og store projekter.

 • Sundhedslandskaber på overskudsjord

  En helt oplagt mulighed for at anvende overskudsjord er at opbygge et landskab og udforme det til sundhedsfremmende aktiviteter. Der er mange muligheder for at udvikle rekreative og idrætsrelaterede aktiviteter

 • Etablering af jordbanker generelt (pdf)

  Beskrivelse og eksempler på opbygning af jordbanker, der sikrer, at jorden ikke mister sin værdi, hverken økonomisk eller geoteknisk, mens det venter på at blive genanvendt.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.