Spar penge med jordhåndtering

I en lang række sager er det muligt at genanvende eller nyttiggøre den jord, der bliver gravet op.

Hvis jorden kan genanvendes på samme matrikel eller et andet sted i nærheden, kan man spare mange penge ved ikke at skulle bortskaffe jord, køre lange afstande med jorden og evt. købe ny jord. Hvis man kan undgå at skulle afgrave ikke geotekniske egnet jord, eller optimere jordens geotekniske egenskaber så den kan genbruges, er der ligeledes meget at spare.

Det er således muligt at skåne miljøet, spare på ressourcerne, få en grøn profil – og samtidigt spare penge.

I casene nedenfor er der en lang række eksempler på projekter, hvor det er lykkedes at opnå alle disse fordele ved at være på forkant med jordhåndteringen.

Værktøjer

  • Sundhedslandskaber på overskudsjord

    En helt oplagt mulighed for at anvende overskudsjord er at opbygge et landskab og udforme det til sundhedsfremmende aktiviteter. Der er mange muligheder for at udvikle rekreative og idrætsrelaterede aktiviteter

  • Etablering af jordbanker generelt (pdf)

    Beskrivelse og eksempler på opbygning af jordbanker, der sikrer, at jorden ikke mister sin værdi, hverken økonomisk eller geoteknisk, mens det venter på at blive genanvendt.

  • Mulighedskatalog (pdf)

    Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.