Forædlingsmuligheder

Et typisk argument mod genanvendelse af jordressourcen er, at den eksisterende jord ikke har de rigtige egenskaber i forhold til den efterfølgende anvendelse. Ofte er den første indskydelse at skille sig af med ”problem-jorden” og tilkøre råstoffer (f.eks. fyldsand, bundsikringssand/-grus eller stabilgrus) med de ønskede egenskaber som erstatning. Sådan ”plejer” man at gøre, og derfor kender man fremgangsmåden og ved, hvad det koster.

Men det kan give god mening at tænke anderledes og overveje om jorden, eller dele af den, kan genanvendes på stedet eller måske kan være en ressource til et andet byggeprojekt i nærheden. Ved at forædle jorden – dvs. at behandle den, så den får en værdi i stedet for at være et problem - vil det ofte være muligt at opnå en eller flere af følgende fordele:

 

  • Økonomiske besparelse
  • Tidsmæssig besparelse
  • Udvise miljøhensyn ved at
    - Undgå unødig kørsel med jord og råstoffer
    - Undgå unødigt forbrug af ikke-fornybare råstoffer
  • Få en grønnere profil på projektet/for virksomheden

Værktøjer

Referencer

Rapporter