Tænk bæredygtigt og skån miljøet

Genanvendelse af overskudsjord giver dobbelt bæredygtighed til dit bæredygtighedsregnskab eller branding af dit byggeri.

Den helt direkte konsekvens af genanvendelse er at overskudsjorden ikke bliver til et ”affaldsproblem”. Den jord der kommer i overskud skal ikke transporteres på tværs af byer eller landsdele. Denne miljøgevinst er i sig selv betydelig forhold til CO2 reduktion og trafiksikkerhed, og så er der naturligvis også penge at spare på denne øvelse.

Den mest i øjnefaldende indirekte konsekvens af genanvendelse af overskudsjord er dog, at behovet for nye råstoffer til byggeri reduceres. For hver genanvendt kubikmeter jord i anlægsarbejder for veje og baner mm. spare en kubikmeter grus og sand fra de hårdt trængte råstofgrave omkring de store byer.

Anskuer man jordhåndtering i hele sin sammenhæng, er der således alle muligheder for at lave bæredygtige løsninger, der har positive konsekvenser for alle tre bæredygtighedsparametre: miljømæssige, sociale og økonomiske forhold.

Værktøjer

Rapporter