Genindbygning af overskudsjord

Her kan du se, hvilke muligheder du har og krav der stilles, når du skal træffe beslutning om genindbygning af overskudsjord::

Har du overskudsjord som kan genbruges på projektet
Undersøg de geotekniske egenskaber, som er vigtige for genindbygningen.
Er jorden indbygningsegnet?
Er overskudsjorden i projektet egnet til den ønskede genanvendelse?
Er der mulighed for forædling af jordpartiet?
Er der kendskab til (mulig) forurening på grunden?
V1 eller V2 /områdeklass./
vejareal eller lignende.
Er der kendskab til (mulig) forurening på grunden?
V1 eller V2 områdeklassificering/ vejareal eller lignende.
Bortkør jorden
Jorden kan genindbygges
Aftal med kommunen, hvordan jorden skal analyseres og håndteres.
Kan du bruge overskudsjord fra et andet projekt?
Indkøb anden jord/råstoffer.
Afklar, hvilke krav du har til jorden. Søg evt. efter jordpartier på jordbasen.dk Fandt du egnet jordparti?
Er jordpartiet dokumenteret rent iht. lovgivningen?
Modtag og indbyg jorden.
Indkøb anden jord.
Er der mulighed for at forædle et ikke egnet jordparti?
Få foretaget nødvendig dokumentation af jorden.
Bruge overskudsjord i eget projekt
Hente jord udefra - fra andet projekt
Denne side kan ikke vises eller anvendes på mobile enheder som smartphone eller iPhone.