Strategi for jordhåndtering

Potentialet for bl.a. økonomisk optimering er stort. Især i store projekter, som udviklingen af byområder, hvor der kan der være tale om besparelser på millionbeløb.

Kommunerne har en stor interesse i at jordressourcerne genanvendes. De store gevinster høstes kun, hvis der er en overordnet ledelse, og her er et afgørende værktøj den strategiske tilgang.

Med en strategi for jordhåndtering tager f.eks. en kommune eller en stor bygherre en ledende position for at understøtte udviklingen, ved at finde og understøtte udvikling af projekter som har gavn af bæredygtig jordhåndtering. Med dette overblik kan den ledende part sikre at de nødvendige administrative procedure er gennemført og de enkelte bygherrer kan agere i forhold til de muligheder som prioriteres. Bygherrerne får så at sige stillet muligheder til rådighed.

En strategi for jordhåndtering sikrer således, at der inden for et geografisk område er de muligheder for genanvendelse til stedet, som forventes nødvendigt.

Værktøjer