• Efter: Opfyldning af udgravning fra afværgeprojekt
  • Før: Overskudsjord fra byggeri med kælder ved Buddinge station
  • 1/2

Genanvendelse af jord - Buddinge Station

 

Bycenter til afvaergeprojekt

Overskudsjord fra byggeri med kælder ved Buddinge station blev brugt som opfyldning af udgravning ved afværgeprojekt. Tilsammen sparede de to parter ca. 3 mio kr.

 

Beskrivelse

I forbindelse med etablering af Buddinge Stationscenter, hvor der skulle udgraves til en stor parkeringskælder, opstod der en meget stor mængde overskudsjord. Da langt størstedelen af jorden var sandjord, kunne den sagtens nyttiggøres i et andet projekt, og blev derfor kørt til en lokal virksomhed, som skulle have fyldt en stor udgravning op fra et afværgeprojekt.

Jordhåndteringen ved Buddinge station blev ca. 1,5 mio. kr. billigere ved denne løsning, i forhold til traditionel deponering af overskudsjorden hos en godkendt jordmodtager. Udgiften blev så kun ca. 0,5 mio. kr. til opgravning og transport. Modtageren af jorden sparede over 1,5 mio. kr. i forhold til tilkørsel af jomfruelige materialer, svarende til en reducering af omkostningerne med mindst 70%.

Dokumentation

Det øverste lag jord var analyseret og kørt væk inden projektet kom i gang. Herefter var det intakte aflejringer som kunne køres direkte til den lokale virksomhed, anvist af kommunen.

Mellemdepot

Der var ikke behov for mellemdepot i denne sag, da jorden kunne køres direkte fra den ene udgravning til den anden.

Motivation / drivkraft

Jorden skulle kun køres et par kilometer og kunne fyldes direkte i udgravningen.

Hvorfor lykkedes det?

Gladsaxe Kommune havde kendskab til de to projekter og skabte kontakten. Den lokale virksomhed havde plads til at mellemlagre jord. Begge parter var motiverede for at få det til at fungere.