• Efter: Muldjord i nyttehaver
  • Før: Klimatilpasningsprojekt på sportsareal
  • 1/2

Genanvendelse af overskudsjord i nyttehaver

Der blev flyttet ca. 750 m3 ren muld og græstørv fra en sportspark, hvor der skulle laves et klimatilpasningsprojekt. Muldjorden blev afgravet sammen med græstørven og derefter flyttet til nogle nyttehaver, som manglede ny muldjord.

muldjord fra sportsareal til nyttehaver

750 m3 ren muld fra sportspark blev til muldjord i nyttehaver.

Dokumentation

Der er foretaget undersøgelser af muldjorden med 1 analyse pr. 30 tons. Jordflytningen er godkendt hos begge kommuner.

Geoteknik

Der var ingen krav til de geotekniske egenskaber, da jorden bare skulle bruges i nyttehaver. Det var accepteret af nyttehaverne at der var græstørv i jorden.

Mellemdepot

Der var mulighed for at lægge jorden i mellemdepot ved opgravningsstedet indtil nyttehaverne var klar til at modtage den.

Motivation / drivkraft

God gerning over for nyttehaver. Økonomien går nok lige i nul for klimatilpasningsprojektet, mens nyttehaverne sparede mange penge.

Hvorfor lykkedes det?

  • Det var muligt at få tidsplanerne til at passe sammen, bl.a. fordi der var mulighed for at udlægge jorden i mellemdepot.
  • Begge parter var motiverede for at få det til at fungere.