Genanvendelse under bebyggelse

Overskudsjord kan også deponeres som underlag til selve bebyggelserne. Derved kan der afsættes ganske betydelige mængder jord. Denne løsning kan også fungere som en klimasikring ved at hæve bebyggelserne op, og dermed lede eventuelle oversvømmelser væk fra bebyggelsen.

Geoteknik

Sand, enskornet sand/ler lagdelt, moræneler, kalkstabiliseret ler – dog primært jord af højeste kvalitet.

Motivation / Drivkraft

Dette erstatter noget tilkørsel af nye materialer, såsom grus og sand til klimasikring.

Dette kræver i særlig grad at overskudsjorden er tilgængelig på det rigtige tidspunkt eller mellemdeponering.

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk