Genindbygning af jord ved udgravning af kælder

Beskrivelse af løsning

Når der udgraves til kældre, graves der oftest med anlæg (dvs. skrå udgravning til sikring mod, at siderne skrider). Traditionelt fyldes denne ekstra udgravning op med grus. I stedet for at køre den opgravede jord væk, er det muligt at genindbygge en lang række jordtyper. Dette kræver dog at jorden har en vis stabilitet.

Ved at genindbygge opgravet jord reduceres mængden af overskudsjord, fordi man genindbygger den jord, man har gravet op for at lave anlæg.

Mulighed for anvendelse i Vinge

Relevante jordtyper

ML, DG, DS

Vurdering

For: Erstatter tilkørsel af nye materialer, såsom grus og sand.

Imod: Kræver i særlig grad at den rette jordtype er tilgængelig på det rigtige tidspunkt, eller at der er et lokal mellem-deponi med den rette jord på lager.