Genindbygning af overskudsjord omkring bygninger

Beskrivelse af løsning

Når der udgraves til kældre, graves der oftest med anlæg (dvs. skrå udgravning til sikring mod, at siderne skrider). Traditionelt fyldes denne ekstra udgravning op med grus. I stedet for at køre den opgravede jord væk, er det muligt at genindbygge en lang række jordtyper. Dette kræver dog at jorden har en vis stabilitet.

Ved at genindbygge opgravet jord reduceres mængden af overskudsjord, fordi man genindbygger den jord, man har gravet op for at lave anlæg.

Mulighed for anvendelse

Relevante jordtyper

I princippet alle, men sandsynligvis hovedsageligt moræneler og andre stabile jordtyper.

Vurdering

For: Dette skaber mulighed for klimasikring af den nye bebyggelse, og den erstatter tilkørsel af nye materialer.

Imod: Det skal sikres at terrænændringer ikke øger risiko for oversvømmelser andre steder.