Jordbytte mellem nyt rådhus og børne- og kulturhus i Høje-Taastrup

I Høje Taastrup C blev der gravet ud for at gøre plads til det nye rådhus, der er DGNB Guld-certificeret. Det betyder blandt andet, at var krav om jordbalance. Efter udgravningen stod kommunen med store mængder overskudsjord, der skulle håndteres så bæredygtigt som muligt. 

Den opgravede jord blev kørt til et andet kommunalt byggeprojekt i Taastrupgaard inden for kort afstand. Her manglede man jord til at bearbejde og modellere terrænet ved opførelsen af nyt børne- og kulturhus og anlæggelse af en fodboldbane.

Så meget blev sparet:

  • Ca. 250 lastbiler (til hvert projekt, så 500 i alt)
  • Ca. 22 kørte km pr. lastbil (under forudsætning af at de normalt kører ca. 25 km med jord, her var der 3 km mellem projekterne)
  • 9.000 ton råstoffer
  • 30 ton CO2 i alt

Derfor lykkedes det:

Bygherrer (projektledere i kommunens ejendomsafdeling) talte sammen og blev opmærksomme på, at det ene projekt manglede jord, imens det andet havde jord i overskud. Derfor spurgte de miljømedarbejderen, om det kunne lade sig gøre, og det kunne det. Ejendomsafdelingen er blevet mere opmærksomme på udfordringen med overskudsjord – ikke mindst pga. det økonomiske incitament, og derfor så de muligheden for at udveksle jord mellem projekterne.

Hvordan blev det gjort?

  • Forklassificering af jord fra rådhusbyggeriet viste, at al fyldjord var uforurenet.
  • Jordflytningen blev anmeldt (med kommunen selv som modtager), og jorden blev flyttet med analyserne af fyldjorden som dokumentation. Der var ikke krav om andre tilladelser.
  • Jord blev ikke anset som affald, fordi det kunne bruge direkte i et andet projekt.
  • Af timingsmæssige årsager blev jorden mellemdeponeret på et areal ved siden af rådhuset, som vejmyndigheden disponerede over ifm. byudvikling. Der blev ikke givet specifikke tilladelser til dette, men ejendomsafdeling og vejmyndighed indgik en aftale om, at det var ok.

Mere information om eksemplet:

Du kan høre om cases på den virtuelle studietur til Høje Taastrup: https://youtu.be/aXXn6tO64Es

Eller kontakt
Laura Heron Jessen, Miljømedarbejder i Høje-Taastrup. Telefon: +45 4359 1217

Casen er en del af EU/Horizon2020-projektet CityLoops.