• Kalkstabilisering af Grønttorvet i Tåstrup

Kalkstabilisering af Grønttorvet Tåstrup

Da det nye grønttorv i Tåstrup på 90.000 m2 skulle terrænreguleres/udjævnes på op til 10 meters højdeforskel, blev der brugt kalkstabilisering af den de 260.000 m3 moræneler, der var på grunden. Jorden blev derefter genindbygget, og bygninger funderet direkte på den kalkstabiliserede jord. Dette gav bygherre en besparelse på ca. 10 mio. kr., 30.000 lastbiler og 3 måneders arbejdstid.

Så meget blev sparet/ fordele blev opnået

 • > 10 mio. kr.
 • > 20-30.000 lastbiler
 • > 300.000 kørte km
 • > 400.000 ton råstoffer
 • > 3 måneders arbejdstid

Derfor lykkedes det

 • Bygherre kendte til metoden
 • Tidlig planlægning
 • Entreprenøren var omstillingsparat

Hvordan blev det gjort

 • Indledende geoteknisk undersøgelse af jorden
 • Laboratorietest for bestemmelse af mængde af bindemiddel
 • Pilot-test i felten
 • Jordforædling ved nedfræsning af 1% kalk i 0,4 meter tykke lag.
 • Etablering af fast belægning efterfølgende

For mere info om eksemplet

Værktøjer