• Arealets beliggenhed ift. gården
  • Jorden var meget våd og kunne ikke bygges ind uden at blive jordstabiliseret.
  • Her er den kalkstabiliserede jord indbygget, samt alle omkringliggende veje og pladser til den nye stald kalkstabiliseret.
  • 1/3

Kalkstabilisering ved opførelse af kostald

På Bornholm skulle der ske regulering af jord i forbindelse med opførelse af en kostald til 350 køer. Udgangspunktet var et jordstykke med terrænforskel på ca. 5m på et areal, der var ca. 5.000 m2.

Ca. 8.000 m3 jord fra det højeste terræn blev kalkstabiliseret og udlagt på arealet.

Besparelsen på jordarbejdet var 1,1 mio. kr. i forhold til at køre jorden væk og noget andet ind.

Værktøjer