Muld på landbrugsarealer

Overskudsmuld, der ikke kan genanvendes inden for byudviklingsområder, kan afsættes til nærliggende landbrugsarealer. Baggrunden for dette er, at muldjord er for værdifuld til at lade gå ud af landbrugsproduktion.

Geoteknik

Muld

Motivation / Drivkraft

Med dette undgås bortkørsel over større afstande, og muldjorden går ikke ud af landbrugsproduktionen.
Det er muligt at landmændene kræver betaling for at modtage jorden.
Der kan ikke spredes jord ud på lavbundsarealer.

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk