Overskudsjord til diger

Et dige er oftest udformet med en kerne af sand, overlagt med klæg/ler og beklædt med græs eller asfalt. Den endelige udformning af et diges dimensioner, samt materialevalg, er afhængig af lokale forhold og den ønskede designstyrke. Ådiger er typisk opbygget med en jordkerne beplantet med græs. Det vil være muligt, at genanvende meget store mængder overskudsjord, hvis man skal sikre længere kyststrækninger med diger.

Geoteknik

Der bruges sand til kernen af diget, klægler til inddækning og muld til afslutning ved græsdække.

Motivation / Drivkraft

For: Etablering af klimasikring, der tilbyder en relativ lokal genanvendelsesmulighed.

Imod: Kræver i særlig grad, at overskudsjorden er tilgængelig på det rigtige tidspunkt. En stor administrativ opgave, da der potentielt er mange modtagere. Og en øget transport i forhold til en genanvendelse

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk