Overskudsjord til rekreative landskaber

Beskrivelse af løsning

Overskudsjorden kan udnyttes til at etablere rekreative landskaber. Jorden kan anvendes til at opbygge et kunstigt kuperet terræn, som kan udformes til at have både funktion i forhold til ophold, leg, sundhed og motion, og samtidigt være et æstetisk og identifikationsmæssigt element i byens landskab.

Mulighed for anvendelse

Relevante jordtyper

I princippet alle.

Vurdering

For: Øget rekreativ værdi ved den rette terrænbearbejdning, og styrkelse af de landskablige kvaliteter.

Imod: Håndtering af kvaliteterne i områder under en trinvis udlægning af jorden.