Støjvolde

Boligbebyggelsernes behov for at være nært knyttet til infrastrukturer vil ofte skabe behov for støjdæmpende foranstaltninger, og her er en jordvold en effektiv løsning. Det er ydermere en fordel, at en støjvold som hovedregel kan opbygges af alle jordtyper.

Geoteknik

Der kan I princippet bruges alle jordtyper

Motivation / Drivkraft

Dette erstatter tilkørsel af nye materialer, såsom grus og sand eller etablering af andet støjværn til støjafskærmning mod Vinge.

Dette kan kræve en mellemdeponering lokalt, såfremt overskudsjorden opstår før etableringen af støjvolden.

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk