Entreprenør

Som entreprenør kan du reducere omkostninger og ressourcer ved at bringe metoder og idéer for anvendelse af overskudsjord i spil. Ved nytænkning og konstruktive forslag i tilbud og forhandlinger, kan du måske opnå ekstra ”point”, som kan være udslagsgivende i tilbudsfasen.

Som entreprenør involveres du typisk først sent i projektet. Ofte er udbudsmaterialet ”stramt” beskrevet, og derfor er det i tilbudsfasen ofte udfordrende at tænke kreativt omkring jordhåndtering.

Indimellem er genanvendelse af jord tænkt ind i beskrivelsen i udbudsmaterialet, men entreprenøren har allerede i udbudsfasen, og igen senere, når man har vundet arbejdet, mulighed for at tænke i alternative løsninger for jordhåndtering.

Herigennem har entreprenøren en unik mulighed for at skabe værdi for bygherren, øge sin egen indtjening og ikke mindst medvirke til en helhedsorienteret og bæredygtig jordhåndtering.

Som entreprenør kan du reducere omkostninger og ressourcer ved at bringe metoder og idéer for anvendelse af overskudsjord i spil. Ved nytænkning og konstruktive forslag i tilbud og forhandlinger, kan du måske opnå ekstra ”point”, som kan være udslagsgivende i tilbudsfasen.

Som entreprenør kan du bl.a.:

  • Overveje om andre anlægsmetoder kan mindske mængden af jord, der opgraves (f.eks. spuns vs. anlæg).
  • Overveje om jordens egenskaber og forureningsgrad betyder, at jorden kan erstatte andre råstoffer i projektet.
  • Overveje om jord fra andre projekter i nærområdet kan genanvendes inden for eget projekt. Se eksempel fra Frederiksberg
  • Overveje om jord fra projektet kan genanvendes i andre projekter i nærområdet. Se denne case fra Amager
  • Sikre, at jordens geotekniske egenskaber er er kendt, og dermed skabe overblik over muligheder for genanvendelse.