Genanvendelse af jord

Genanvendelse af overskudsjord kan også kaldes optimering af jordhåndtering. Det går hånd i hånd. Når man tænker alternativer til opgravning og bortkørsel af overskudsjord ind i et projekt fjerner man en udgift for bygherren som man selv kan få del i. Det kræver at bygherren har tænkt det tidligt ind i projektet. Hvis det ikke kan undgås at generere overskudsjord på et projekt, kan du som udførende skabe en mulighed for at nyttiggøre jorden både inden for projektet eller i nærliggende projekter.

Anvendelsesmulighederne spænder fra at lave rekreative områder, sundhedslandskaber, klimatilpasning, herunder er der endda eksempler på ændring af vandskel med overskudsjord i forbindelse med større byggeprojekter, og landvinger. Der er eksempler på at det skaber værdi at bringe forskellig fagligheder tidligt i spil, som f.eks. landskabsarkitekter og hydraulikere.

Værktøjer

 • Forslag til geoteknisk afsnit (pdf)

  Ifm. geotekniske undersøgelse og rapport anbefales det at få lavet et afsnit om muligt genanvendeligt/indbygningsegnet jord.

 • Jordberegning (excel)

  Excel-regneark til beregning af jordlogistik. Hold styr på jordmængder, jordtyper og optimer genanvendelsen af overskudsjord. Kan bruges i både små og store projekter.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.

 • Prognose for jordressource (pdf)

  Værktøjet har til formål at give et tidligt overblik over jordressourcer. Det består af lige dele GIS-kortlægning og forudsætningsafklaring. Værktøjet er i sidste ende et simpelt regneark.

 • Jordhåndteringsplaner (pdf)

  Jordhåndteringsplanen har til formål at beskrive, hvordan jorden håndteres, når anlægsarbejdet startes op.

 • Tjekliste - genindbygning af jord på egen matrikel (pdf)
  Tjekliste med væsentlige parametre, som man skal huske, når man skal genindbygge jord på sit eget projekt.

Rapporter