Udveksling af jord

Nogle projekter genererer overskudsjord, mens andre projekter skal tilføre jord. Udveksling af jord mellem disse typer projekter er ofte en ideel løsning og indeholder en række økonomiske og miljømæssige potentialer. I 2018-2018 blev der gennemført et forsøg på at etablere et ”dating-site” for jordudvekling, hvor de forskellige bygherre og planlæggere får mulighed for at finde hinanden i tide og begge opnå gevinsterne herved. Forsøget blev efterfølgende stillet i bero, da markedet desværre ikke var modent til dette udvekslingsformat, og udvekslingsmulighederne er derfor som hidtil drevet af den enkelte entreprenørs eller transportørs markedskendskab og "mund-til-mund-metoden".

Hvis du ikke selv har mulighed for at nyttiggøre overskudsjorden inden for dit eget projekt, er det en god idé at spørge kommunen/myndigheden, om det vil være muligt at finde et projekt i nærheden, som kan nyttiggøre jorden i deres projekt. Sådan bliver en kunde til to. Nogle kommuner har jordstrategier som en del af den kommunale planlægning, og jo tidligere i planlægningen, udvekslingen adresseres over for bygherren, jo større chance er der for at det lykkes. For at få tidsplanerne til at passe sammen, kan jordbanker hos en af parter være en del af løsningen. Det er vigtigt at huske at inddrage myndighederne heri.

 

Værktøjer

 • Beskrivelse af modtagejordbanker (pdf)

  Beskrivelse af udformning, myndighedskrav og praktiske foranstaltninger vedr. modtagejordbanker

 • Beskrivelse af ultralokale jordbanker (pdf)

  Modtagejordbanker kan med fordel etableres i forbindelse med større slutmodtagere. Det er f.eks. ved etablering af støjvolde og rekreative landskaber, hvor det er nødvendigt, at jordtyperne indbygges i den rigtige rækkefølge.

 • Beskrivelse af centrale jordbanker (pdf)

  Beskrivelse af udformning, myndighedskrav og praktiske foranstaltninger vedr. centrale jordbanker.

 • Forslag til geoteknisk afsnit (pdf)

  Ifm. geotekniske undersøgelse og rapport anbefales det at få lavet et afsnit om muligt genanvendeligt/indbygningsegnet jord.

 • Jordberegning (excel)

  Excel-regneark til beregning af jordlogistik. Hold styr på jordmængder, jordtyper og optimer genanvendelsen af overskudsjord. Kan bruges i både små og store projekter.

 • Jordspil (pdf)

  Jordspillet er et procesværktøj, som udfordre alle parter i jordhåndteringen på deres almindelige praksis ved at skabe forståelse for de udfordringer og mulige løsninger, der er.

 • Skabelon - aftale om leverance af jord (word)

  I forbindelse med udveksling af jord mellem to projekter, er det hensigtsmæssigt at lave en aftale om leverance / udveksling af jord. I den forbindelse er det vigtigt at skele til tjeklisterne, så man får alle væsentlige parametre med i aftalen. Her er et forslag til opbygningen af en udvekslingsaftale.

 • Etablering af jordbanker generelt (pdf)

  Beskrivelse og eksempler på opbygning af jordbanker, der sikrer, at jorden ikke mister sin værdi, hverken økonomisk eller geoteknisk, mens det venter på at blive genanvendt.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.

 • Tjekliste - udveksling af jord (pdf)

  Tjekliste med væsentlige parametre, som man skal huske, når man skal forsøge at udveksle jord med et andet projekt.

 • Tjekliste - bortskaffelse af jord (pdf)
  Tjekliste med væsentlige parametre, man skal huske, når man skal bortskaffe jord fra sit projekt, fordi det ikke er muligt at genanvende den i eget eller andre projekter.