Strategi for jordhåndtering

Potentialet for bl.a. økonomisk optimering er stort. I udvikling af byområder vil der være tale om trecifrede million beløb. Hvis gevinster af denne størrelse skal høstes skal der den overordnet ledelse af arbejdet til. Et afgørende værktøj er den strategiske tilgang.

Med en strategi til jordhåndtering tager f.eks. en kommune eller en stor bygherre en ledende position for at understøtte udviklingen ved at finde og understøtte udvikling af projekter, som har gavn af bæredygtig jordhåndtering. Med dette overblik kan den ledende part sikre, at de nødvendige administrative procedurer er gennemført, og de enkelte bygherrer kan agere i forhold til de muligheder, som prioriteres.

En strategi for jordhåndtering skal således sikre, at der inden for et geografisk område er de muligheder for genanvendelse tilstede, som gør, at overskudjord kan genanvendes.

Værktøjer