Forædlingsmuligheder

Som myndighed bør man anskue jorden som en ressource i stedet for et affaldsprodukt. Det gælder f.eks. når jord ikke har de helt rigtige egenskaber i forhold til den efterfølgende anvendelse. Ofte er den første indskydelse at skille sig af med ”problem-jorden” og tilkøre råstoffer (f.eks. fyldsand, bundsikringssand/-grus eller stabilgrus) med de ønskede egenskaber som erstatning. Sådan ”plejer” man at gøre; man kender fremgangsmåden og ved hvad det koster.

Men det kan give god mening at tænke anderledes og overveje om jorden, eller dele af den, kan genanvendes på stedet eller måske kan være en ressource til et andet byggeprojekt i nærheden.

Ved evt. at forædle jorden – dvs. behandle den, så den får andre geotekniske egenskaber - vil det ofte være muligt at opnå en eller flere af følgende fordele:

  • Økonomiske besparelse
  • Tidsmæssig besparelse
  • Udvise miljøhensyn ved at
    - Undgå unødig kørsel med jord og råstoffer
    - Undgå unødigt forbrug af ikke-fornybare råstoffer
  • Få en grønnere profil på projektet/for virksomheden

 

Værktøjer

Rapporter