Genanvendelse af jord

Som kommune eller anden myndighed er der ofte en klart formuleret målsætning om bæredygtighed eller miljøhensyn, som skal overholdes. Der er for projektudviklere, bygherrer og entreprenører en lang række alternativer til opgravning og bortkørsel af overskudsjord, hvis det tænkes tidligt ind i projektet. Hvis det ikke kan undgås at generere overskudsjord på dit projekt, er der mulighed for at nyttiggøre jorden på mange forskellige måder, både inden for projektet eller i nærliggende projekter.

Der kan være en lang række anvendelsesmuligheder, hvis man ser på det med forskellige øjne. Der kan f.eks. laves rekreative områder, sundhedslandskaber, klimatilpasning bl.a. ændring af vandskel med overskudsjord fra større byggeprojekter. Der er eksempler på at det skaber værdi at bringe forskellig fagligheder tidligt i spil, som f.eks. landskabsarkitekter og hydraulikere.

Det har vist sig, at især kommunernes miljøpolitik og miljøafdeling har en meget stor rolle at spille, som dem der bringer spørgsmålet om genanvendelse op både over for politikere og bygherrer.

Værktøjer

 • Forslag til geoteknisk afsnit (pdf)

  Ifm. geotekniske undersøgelse og rapport anbefales det at få lavet et afsnit om muligt genanvendeligt/indbygningsegnet jord.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.

 • Jordhåndteringsplaner (pdf)

  Jordhåndteringsplanen har til formål at beskrive, hvordan jorden håndteres, når anlægsarbejdet startes op.

Rapporter

 • Overskudsjord i energianlæg (pdf)

  I projektet er der undersøgt og beskrevet mulighederne for anvendelse af overskudsjord i anlæg som sigter på lagring og produktion af vedvarende energi. Konkret er undersøgt, hvordan råstofgrave kan reetableres til rekreative formål, samtidig med at de anvendes til energiformål.