Tænk bæredygtigt og skån miljøet

Genanvendelse af overskudsjord giver dobbelt bæredygtighed.

Den helt direkte konsekvens af genanvendelse er, at overskudsjorden ikke bliver til et ”affaldsproblem”. Den jord der kommer i overskud, skal ikke transporteres på tværs af byer eller landsdele. Denne miljøgevinst er i sig selv betydelig forhold til CO2 reduktion og trafiksikkerhed, og der er naturligvis også penge at spare på denne øvelse.

Den mest i øjnefaldende indirekte konsekvens af genanvendelse af overskudsjord er dog, at behovet for nye råstoffer til byggeri reduceres. For hver genanvendt kubikmeter jord i anlægsarbejder for veje og baner mm. spare en kubikmeter grus og sand fra de hårdt trængte råstofgrave omkring de store byer.

Anskuer man jordhåndtering i hele sin sammenhæng, er der således alle muligheder for at lave bæredygtige løsninger der har positive konsekvenser for alle tre bæredygtighedsparametre: miljømæssige, sociale og økonomiske forhold.

Værktøjer

Rapporter