Rådgiver

Som rådgiver har du mulighed for at påvirke til øget genanvendelse af jord for både bygherrer og entreprenører, og derigennem skabe miljøgevinster og bedre økonomi. Det betyder, at uanset hvilket tidspunkt i projektforløbet rådgiveren involveres, så kan rådgiveren medvirke til at skabe overblik over mulige løsninger for genanvendelse lokalt.

Som rådgiver har du mulighed for at påvirke til øget genanvendelse af jord for både bygherrer og entreprenører, og derigennem skabe miljøgevinster og bedre økonomi. Det betyder, at uanset hvilket tidspunkt i projektforløbet rådgiveren involveres, så kan rådgiveren medvirke til at skabe overblik over mulige løsninger for genanvendelse lokalt.

Rådgiveren kan bl.a.:

  • Skabe og opretholde en god kontakt med myndighederne og derigennem finde nye og bedre løsninger.
  • Have fokus på mulighederne for at genanvende jord fra ”eget” projekt i andre projekter, og fra andre projekter hos ”en selv”. Se eksempler fra Vejdirektoratet og Banedanmark og Amager.
  • Overveje om de anlægstekniske løsninger for arbejdet kan gøres anderledes, og dermed forbedre/øge mulighederne for genanvendelse på ejendommen eller derigennem minimere mængderne af jord, der opgraves.
  • Lave en jordhåndteringsplan.
  • Sikre, at genanvendelsen er indskrevet i udbudsmaterialet (LINK).
  • Sikre, at jordprøver, der beskriver jordens forureningsgrad, udtages repræsentativt.

Det handler om tidligt at kunne indgå i dialog med myndigheder, bygherre og entreprenør. Derved er der mulighed for at opnå gevinsterne ved en systematisk og tidlig afsøgning af, hvad der vil kunne lade sig gøre. Planlægning og gennemførelse af projekter kan tilrettelægges, så man kan nå at indhente den tilstrækkelige viden (forundersøgelser), så det er muligt at planlægge jordhåndteringen med mindre risiko for uforudsete hændelser for bygherre og entreprenør. Der opnås desuden mulighed for en mere præcis beskrivelse i udbudsmateriale og dermed den rigtige pris på opgaven.