Forædlingsmuligheder

I mange byggeprojekter – store som små - har den eksisterende jord ikke de helt rigtige egenskaber i forhold til den efterfølgende anvendelse, eller jorden kan indeholde fysisk (brokker eller lign.) eller kemisk forurening. Ofte er den første indskydelse at skille sig af med ”problem-jorden” og tilkøre råstoffer (f.eks. fyldsand, bundsikringssand/-grus eller stabilgrus) med de ønskede egenskaber som erstatning. Sådan ”plejer” man at gøre; man kender fremgangsmåden og ved hvad det koster.

Men det kan give god mening, også for dig som rådgiver, at tænke anderledes og overveje om jorden, eller dele af den, kan genanvendes på stedet eller måske kan være en ressource til et andet byggeprojekt i nærheden.

Ved evt. at forædle jorden – dvs. behandle den, så den får en værdi i stedet for at være et problem - vil det ofte være muligt at opnå en eller flere af følgende fordele:

  • Økonomiske besparelse for bygherre
  • Tidsmæssig besparelse for projektet
  • Udvise miljøhensyn ved at
  • Undgå unødig kørsel med jord og råstoffer
  • Undgå unødigt forbrug af ikke-fornybare råstoffer
  • Få en grønnere profil på projektet/for bygherren, ved at rykke arbejdet fra fysisk arbejde til videnbaseret arbejde

 

 

Værktøjer

Rapporter