Genanvendelse af jord

Når du skal rådgive dine kunder, skal du altid afsøge alle de muligheder, der findes. Der er ofte en lang række alternativer til opgravning og bortkørsel af overskudsjord, men at få gjort dem operative kræver, at du som rådgiver får taget hul på problemstillingen tidligt. Hvis det ikke kan undgås, at der bliver genereret overskudsjord, bør det først undersøges, om der er mulighed for at nyttiggøre jorden i projektet eller i nærheden.

Der kan være en lang række genanvendelsesmuligheder tilstede. Der kan f.eks. laves rekreative områder, sundhedslandskaber, klimatilpasning og terrænændringer. Disse løsninger skal du finde frem til eller være med at skabe sammen med de mange andre fagligheder, som f.eks. landskabsarkitekter, fysioterapeuter og hydraulikere.

Værktøjer

 • Forslag til geoteknisk afsnit (pdf)

  Ifm. geotekniske undersøgelse og rapport anbefales det at få lavet et afsnit om muligt genanvendeligt/indbygningsegnet jord.

 • Jordberegning (excel)

  Excel-regneark til beregning af jordlogistik. Hold styr på jordmængder, jordtyper og optimer genanvendelsen af overskudsjord. Kan bruges i både små og store projekter.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.

 • Prognose for jordressource (pdf)

  Værktøjet har til formål at give et tidligt overblik over jordressourcer. Det består af lige dele GIS-kortlægning og forudsætningsafklaring. Værktøjet er i sidste ende et simpelt regneark.

 • Jordhåndteringsplaner (pdf)

  Jordhåndteringsplanen har til formål at beskrive, hvordan jorden håndteres, når anlægsarbejdet startes op.

 • Tjekliste - genindbygning af jord på egen matrikel (pdf)
  Tjekliste med væsentlige parametre, som man skal huske, når man skal genindbygge jord på sit eget projekt.

Rapporter