Strategi for jordhåndtering

Potentialet for bl.a. økonomisk optimering er stort. I udvikling af byområder kan der være tale om trecifrede million beløb. Hvis gevinster af denne størrelse skal høstes skal der den overordnet ledelse af arbejdet til. Et afgørende værktøj er den strategiske tilgang i form af en strategi for jordhåndtering. Strategien kan for rådgiveren være et vigtigt overblik for at afdække, hvilke konkrete genanvendelsesprojekter der kan sættes i gang  for at sikre, at der er en aftager i nærheden af ens eget projekt.

Med en strategi til jordhåndtering tager f.eks. en kommune eller en stor bygherre en ledende position for at understøtte udviklingen, ved at finde og understøtte udvikling af projekter som har gavn af bæredygtig jordhåndtering. Den ledende part skal sikre et overblik over de nødvendige handlinger og indsatser for at skabe rammerne for konkrete genanvendelsesprojekter.

En strategi for jordhåndtering skal således sikre, at der inden for et geografisk område er de muligheder for genanvendelse til stedet, som gør, at overskudjord kan genanvendes lokalt.

Værktøjer