Udveksling af jord

Nogle projekter genererer overskudsjord, mens andre projekter skal tilføres jord. Udveksling af jord mellem disse typer projekter er en ideel løsning. Jordbasen.dk er et ”dating-site”, hvor de forskellige bygherrer og planlæggere får mulighed for at finde hinanden i tide, og begge opnå gevinsterne herved. Ideen bag jordbasen bygger på praktiske erfaringer fra tidligere projekter, hvor det er lykkedes at udveksle jord.

Hvis ikke projekterne selv har mulighed for at nyttiggøre overskudsjorden inden for deres eget projekt, kan myndigheden hjælpe projekterne med at finde et projekt i nærheden, som kan nyttiggøre jorden i deres projekt, ved at henvise til jordbasen.

For at få tidsplanerne til at passe sammen kan mellemdeponering hos en af parterner være en del af løsningen. Her spiller myndighederne en stor rolle, for de skal være gearet til at skabe de lovgivningsmæssige forudsætninger for en jordbank.

Værktøjer

 • Forslag til geoteknisk afsnit (pdf)

  Ifm. geotekniske undersøgelse og rapport anbefales det at få lavet et afsnit om muligt genanvendeligt/indbygningsegnet jord.

 • Jordspil (pdf)

  Jordspillet er et procesværktøj, som udfordre alle parter i jordhåndteringen på deres almindelige praksis ved at skabe forståelse for de udfordringer og mulige løsninger, der er.

 • Skabelon - aftale om leverance af jord (word)

  I forbindelse med udveksling af jord mellem to projekter, er det hensigtsmæssigt at lave en aftale om leverance / udveksling af jord. I den forbindelse er det vigtigt at skele til tjeklisterne, så man får alle væsentlige parametre med i aftalen. Her er et forslag til opbygningen af en udvekslingsaftale.

 • Etablering af jordbanker generelt (pdf)

  Beskrivelse og eksempler på opbygning af jordbanker, der sikrer, at jorden ikke mister sin værdi, hverken økonomisk eller geoteknisk, mens det venter på at blive genanvendt.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.

Vejledninger