Overordnet jordhåndtering

Her kan du se, hvilke muligheder du har og krav der stilles, når du overordnet skal håndtere overskudsjord:

Jorden kan indbygges på grunden hvis man er udenfor områdeklassificering. Ved tegn på forurening skal kommunen kontaktes.
Har du overskudsjord, som kan genbruges på projektet/grunden?
Kan jorden bruges på et andet projekt?
Se jordbasen.dk
Er jorden forklassificeret i hht. lovgivningen?
Er der kendskab til mulig forurening:
V1 eller V2/områdeklassificering/ vejareal el. lign.?
Er jorden forurenet?
Er jorden undersøgt tilstrækkeligt miljømæssigt, geoteknisk og lovgivningsmæssigt?
Er der mulighed for mellemdepot til klassificering?
Er der tid til forklassificering inden opgravning?
Anmeld
jordflytningen til kommunen og kør jorden til jordmodtageren.
Aftal med kommunen hvordan jorden skal analyseres/håndteres. V1/V2: Der kræves ofte en §8-tilladelse
Lettere forurenet jord kan måske genindbygges.
Der skal måske en
§19-tilladelse til:
Spørg kommunen.
Anmeld jordflytningen til kommunen og flyt jorden.
Afklar omfang med modtager og kommune. Foretag nødv. undersøgelser.
Anmeld og kør jorden til kartering hos godkendt jordmodtager.
Foretag forklassificering i hht. lovgivningen.
Inden for grunden
Væk fra grunden
Denne side kan ikke vises eller anvendes på mobile enheder som smartphone eller iPhone.