Bygherre

Som bygherre har du mulighed for at spare tid, penge og ressourcer ved at tænke jordhåndteringen ind tidligt i dit projekt. Gennem tidlig planlægning er det også muligt at reducere forbruget af nye råstoffer, tung lastbiltrafik og CO2-udledning.

Som bygherre har du mulighed for at spare tid, penge og ressourcer ved at tænke jordhåndteringen ind tidligt i dit projekt. Gennem tidlig planlægning er det også muligt at reducere forbruget af nye råstoffer, tung lastbiltrafik og CO2-udledning.

Ud over at genbruge jord i eget projekt, kan der også være muligheder i at genanvende jord i andre projekter i lokalområdet. Hvis der er underskud af jord i projektet, kan det være en mulighed at hente jorden fra andre projekter i nærområdet. Der kan tænkes i følgende scenarier:

  1. Projekter uden fysiske muligheder for genanvendelse inden for projektet – her kan der findes muligheder for lokal genanvendelse uden for matriklen 
  2. Projekter, hvor jorden kan erstatte andre råstoffer
  3. Projekter, hvor jorden kan indgå som landskabsmæssig forbedring af egen ejendom
  4. Projekter, der skal have tilført jord, og hvor der opstilles krav til den jord, der kan bruges

Når du planlægger genanvendelse af jorden tidligt, så er der en række forhold som du skal være opmærksom på:

  • Tidlig dialog med myndighederne kan gøre samarbejdet smidigt og skabe nye muligheder for udviklingen i projektet.
  • Ejendommens forureningsstatus (på myndighedsniveau og ved specifikke undersøgelser).
  • Jordens egnethed for genanvendelse (geotekniske undersøgelser).
  • Muligheder for genanvendelse på egen grund og i lokalområdet.
  • Tidsplaner kan ændre sig, og det kan være en fordel at tænke flere alternative muligheder for den samme jord.
  • Overvej om der ved andre bygge- og anlægsløsninger end de sædvanlige kan ”spares”, eller helt undgås at graves og flyttes jord.

Beslutningsdiagrammer

Der er mange overvejelser man skal gøre sig, både ved traditionel jordhåndtering, og når du skal genanvende overskudsjorden. Beslutningsdiagrammerne herunder kan bruges som inspiration og vejledning i forhold til mulighederne.

Beslutningsdiagram - overordnet jordhåndtering

Beslutningsdiagram - overordnet jordhåndtering

Hent beslutningsdiagram som pdf

Beslutningsdiagram - genindbygning af jord

Beslutningsdiagram genanvendelse af jord billede1

Hent beslutningsdiagram som pdf