Udveksling af jord

Nogle projekter genererer overskudsjord, mens andre projekter skal tilføres jord. Udveksling af jord mellem disse typer projekter indeholder en række potentialer, hvis de forskellige bygherrer og planlæggere får mulighed for at finde hinanden i tide, og begge opnå gevinsterne herved. Et forsøg på etablering af et "dating-site" for jordudveksling i 2016-2018 er stillet i bero, da markedet desværre ikke var modent til dette udvekslingsformat.

Hvis projektparterne ikke selv har mulighed for at nyttiggøre overskudsjorden inden for deres eget projekt, kan myndigheden i mangel af en åben, organiseret struktur i nogle tilfælde hjælpe projektparterne med at finde et projekt i nærheden, som kan nyttiggøre jorden i deres projekt - ofte ved hjælp af mund-til-mund-metoden.

For at få tidsplanerne til at passe sammen kan mellemdeponering hos en af parterner være en del af løsningen. Her spiller myndighederne en stor rolle, for de skal være gearet til at skabe de lovgivningsmæssige forudsætninger for en jordbank.

Værktøjer

 • Forslag til geoteknisk afsnit (pdf)

  Ifm. geotekniske undersøgelse og rapport anbefales det at få lavet et afsnit om muligt genanvendeligt/indbygningsegnet jord.

 • Jordspil (pdf)

  Jordspillet er et procesværktøj, som udfordre alle parter i jordhåndteringen på deres almindelige praksis ved at skabe forståelse for de udfordringer og mulige løsninger, der er.

 • Skabelon - aftale om leverance af jord (word)

  I forbindelse med udveksling af jord mellem to projekter, er det hensigtsmæssigt at lave en aftale om leverance / udveksling af jord. I den forbindelse er det vigtigt at skele til tjeklisterne, så man får alle væsentlige parametre med i aftalen. Her er et forslag til opbygningen af en udvekslingsaftale.

 • Etablering af jordbanker generelt (pdf)

  Beskrivelse og eksempler på opbygning af jordbanker, der sikrer, at jorden ikke mister sin værdi, hverken økonomisk eller geoteknisk, mens det venter på at blive genanvendt.

 • Mulighedskatalog (pdf)

  Mulighedskataloget kan give overblik over et stort antal af mulige projekter, der kan få gavn af overskudsjord.