Klimasikring / Vandforsinkelse

Med strategisk påfyldning af overskudsjord kan forsinkelse af regnvand optimeres i et områdes grønne arealer.

Overskudsjorden, kan spille en vigtig rolle i klimasikringen ved at forsinke vandet, således at mere vand fordampes og nedsives, samtidig med at trykket lettes på øvrige vandhåndteringsanlæg ved spidsbelastninger.

Mange steder vælger man at håndtere regnvand ved at afgrave jord. Princippet for denne løsning er at lave en terrænbearbejdning af de grønne områder så vandet kan forsinkes og nedsives her. I stedet for at grave af, og dermed producere mere overskudsjord, kan det eksisterende terræn udnyttes sammen med jordpåfyld til at styre vandet. Derved optages overskudsjord frem for at det produceres.

Geoteknik

Moræneler, sand, grus muld

Motivation / Drivkraft

Dette erstatter tilkørsel af nye materialer, såsom grus og sand til klimasikring, og samtidigt kan man skabe øget rekreativ værdi ved den rette terrænbearbejdning

Dette kræver i særlig grad at overskudsjorden er tilgængelig på det rigtige tidspunkt eller mellemdeponering.

For mere info om eksemplet

Morten Størup, NIRAS, mst@niras.dk