Genindbygning af jord i fjernvarmeprojektet af Vordingborg Forsyning

Vordingborg Forsyning gennemfører en udbygning af deres fjernvarmenet til Ørslev, en mindre satellitby nord for Vordingborg.

Udbygningen af fjernvarmenettet består af 3,1 km transmissionsledning, 12,6 km distributionsledninger og 10,6 km stikledninger (425 stikledninger x gennemsnit på 25 m).

Projektet udføres over 2 år i 2022 og 2023.

Der er pr. 30. november 2022 sparet:

  • 2,6 mill. kr. (her er ikke indregnet besparelsen der er på ikke at bortkører forurenet jord samt deponeringsafgift)
  • 546 lastbiler (7 aksler) bortkørsel af råjord
  • 547 lastbiler (7 aksler) kørsel med råstoffer
  • 31.668 kørte km bortkørsel af jord
  • 18.946 kørte km med råstoffer
  • 19.650 ton råstoffer

Derfor lykkes det:

Bygherren har anvendt metoden igennem en længere periode på deres ledningsnet, dog i mindre omfang end i dette projekt, det har været et krav at det blev udført på dette projekt.

Alle parter er motiverede for at få det til at fungere.

Hvordan blev det gjort?

Der er inden udbud afholdt møder med vejmyndighed og miljømyndighed.

Rådgiver har inden udbud fået tid til at undersøge om krav til fjernvarmeledninger, vejopbygninger m.v. kunne overholdes ved anvendelse af genbrugsjord.

Projektet er udbudt med anvendelse af genbrugsjord fra starten.

Kvalitetssikring!

Al jord bliver kørt til/afhentet på ressourceplads af hovedentreprenør.

Bearbejdning af genbrugsjord er bygherreleverance.

Der bliver udført komprimeringskontrol af indbyggede materialer.

Der er bygherretilsyn løbende igennem hele projektet.

Mere information om eksemplet:

Karsten Reinhard / Jordstabil.dk karsten.reinhard@mail.dk

Morten Borris Jensen / MOE – Rådgivende Ingeniører mobj@moe.dk