• 1/2

Lokal jordflytning - Amager

På en ejendom på Amager, København skulle der bygges etagebyggeri med parkeringskælder på en kortlagt ejendom. Der skulle håndteres en meget stor mængde overskudsjord fra projektet og dele af dette var dokumenteret rent sandfyld. Den udførende entreprenør havde samtidig et tilsvarende byggeprojekt godt 3 kilometer væk, hvor der var fjernet forurening uden for aftrykket af den nye bygning og derfor manglede jord til opfyldning af udgravninger i udearealerne.

Lokal jordflytning Amager

Der blev samlet set flyttet 216 tons klasse 0 – 1 jord til modtagelokaliteten.

Projektet ved opgravningslokaliteten sparede godt 22.000 kr. ved denne løsning, i forhold til traditionel deponering af overskudsjorden hos en godkendt jordmodtager.

Modtageren af jorden sparede omkring 45.000 kr. i forhold til tilkørsel af jomfruelige materialer.

Dokumentation

Alt jorden på opgravningslokaliteten var forklassificeret med en jordprøve pr. 30 tons og der var fuldt overblik over, hvor der blev påfyldt genanvendelige sandmaterialer.

Mellemdepot

Der var ikke behov for mellemdepot i denne sag, da jorden kunne køres direkte fra den ene udgravning til den anden.

Motivation / drivkraft

Jorden skulle kun køres et par kilometer og kunne fyldes direkte i udgravningen. Da entreprenøren i sit tilbud havde givet en fast pris på håndteringen af den rene jord, betød det en direkte besparelse for entreprenøren.

Hvorfor lykkedes det?

Entreprenøren havde ansvaret for begge projekter og kunne se fordelen i at genanvende dele af jorden.