• Totalrenovering af sammenbrudt bivej

Totalrenovering af sammenbrudt bivej

Anderledes renovering af asfalteret bivej betød 2 måneders mindre arbejdstid.

En asfalteret bivej i meget dårlig stand blev renoveret ved opfræsning af asfalt og bærelag med tilsætning af cement. Der blev ikke fjernet noget af den eksisterende belægning og efterfølgende blev vejen asfalteret igen. Vejen var kun lukket i 6 dage.

Så meget blev sparet/ fordele blev opnået

 • 75 % af udgiften ved normal fremgangsmåde
 • 5.000 ton råstoffer (sand og grus)
 • 300 lastbiler
 • > 15.000 kørte kilometer
 • > 2 måneders arbejdstid

Derfor lykkedes det

 • Kommunen var parat til at tage chancen og tænke utraditionelt
 • Entreprenøren var parat til at tænke utraditionelt
 • Risikovillighed (der foreligger ikke slutdokumentation for den generelle metode)

Hvordan blev det gjort

 • Geotekniske forundersøgelser af vejkassen
 • Nedfræsning af 2% kalk, 2% flyveaske og 8% cement til 0,5 m.u.t.
 • Efterfølgende eftervisning af bæreevnen

For mere info om eksemplet

Kontakt Martin Peters, SR-Gruppen, MP@SR-Gruppen.dk

Værktøjer