• Kalk- og cementstabilisering ved anlæggelse af motorvej.
 • Før kalk- og cementstabiliseringen
 • Efter kalk- og cementstabiliseringen
 • 1/3

Spar 1 mio. kr. pr. km. motorvej

Det kan betale sig, både økonomisk og miljømæssigt, at kalkstabilisere ved anlæggelse af motorvej.

I forbindelse med anlæggelse af en motorvej, skulle de øverste jordlag have været udskiftet, da bæreevnen ikke var optimal. I stedet for valgte man at nedfræse kalk i de øverste 30 cm, hvorved mængden af jord, der skulle bortskaffes, blev reduceret væsentligt.

Så meget blev sparet/ fordele blev opnået pr. km. anlagt motorvej

 • 1 mio. kr./km motorvej
 • 16.000 ton råstoffer/km
 • 5.000 lastbiler
 • 300.000 kørte kilometer
 • Flere mulige arbejdsdage
 • Mindre afhængighed af vejrlig
 • Reduceret anlægstid
 • Forventet længere levetid af vejen

Derfor lykkes det

 • Kendskab til metoden hos bygherre og rådgiver
 • Samarbejde mellem parterne
 • Ekspertise og erfaring med denne type opgaver
 • Fordele for både entreprenør og bygherre
 • Teknisk vejledning i vejregler

Hvordan blev det gjort

 • Brug af kalk- og cementstabilisering specificeret i udbud
 • Tidlige geotekniske forundersøgelser, så jordens egenskaber var kendte og veldokumenterede
 • Traditionelt ville man udskifte øverste del af råjorden med tilkørt sand/grus. Her blev nedfræset 2% kalk til 30 cm dybde

For mere info om eksemplet

Kontakt Martin Peters, SR-Gruppen, MP@SR-Gruppen.dk
Kontakt Finn Thøgersen, Vejdirektoratet, FIT@vd.dk

Værktøjer