• Kalkstabilisering af p-plads.
 • 1/2

Eksempel på kalkstabilisering af p-plads

Der er mange penge, km og tid at spare ved at kalkstabilisere, når der eksempelvis skal anlægges p-pladser. Står du med et ubefæstet areal på fx 2000 m2, som du ønsker at bruge til p-plads, så er det en mulighed at foretage kalkstabilisering af en ikke bæredygtig overflade uden at grave jorden op. De øverste ca. 40 cm stabiliseres, hvorefter der kan etableres normale belægninger ovenpå.

Så meget kan ca. spares/ fordele kan opnås

 • 200.000 kr.
 • 200 lastbiler
 • 8.000 kørte km
 • 1.000 ton råstoffer
 • Ingen vejrligsdage
 • Projektet færdig 2 uger hurtigere end forventet

Hvordan kan det gøres

 • Geoteknisk og miljøteknisk undersøgelse af jorden
 • Tilladelse fra Region og kommune til at lade evt. forurenet jord forblive på grunden
 • Testfelt for bestemmelse af mængden af bindemiddel
 • Jordforædling ved nedfræsning af 2% kalk til 0,4 m.u.t.
 • Etablering af fast belægning

Vigtigt for at det lykkes

 • Tidlig planlægning - bygherre skal se muligheden
 • Udbudsmateriale specificeres til brug af forædling
 • Der er et godt kendskab til jordens egenskaber
 • Dialog med myndighederneVærktøjer