Genanvendelse af jord

Som bygherre er det nyttigt at vide, at der er en lang række alternativer til opgravning og bortkørsel af overskudsjord, hvis det tænkes tidligt ind i projektet. Hvis du ikke kan undgå at generere overskudsjord på dit projekt, er der mulighed for at nyttiggøre jorden på mange forskellige måder, både inden for projektet eller i nærliggende projekter.

Der kan være en lang række anvendelsesmuligheder, hvis man anskuer jorden som en ressource i stedet for et affaldsprodukt. Der kan f.eks. laves rekreative områder, sundhedslandskaber, klimatilpasning. Der er endda eksempler på ændring af vandskel med overskudsjord fra større byggeprojekter. Man skal dog være indstillet på at bringe forskellige fagligheder tidligt i spil, som f.eks. landskabsarkitekter og hydraulikere for at skabe merværdien.

Værktøjer

Rapporter