• Før: Udgravning til motorvejsprojekt
  • Efter: Opbygning af banedæmning
  • 1/2

Genanvendelse af overskudsjord fra motorvej

50.000 m3 overskudsjord fra motorvej blev brugt til banedæmning. Besparelse ca. 4 mio. kr og 80.000 kørte km.

Der er flyttet ca. 50.000 m3 ren moræneler, som var i overskud i forbindelse med udvidelse af en motorvej. Jorden er genindbygget lige ved siden af i en banedæmning, der skulle etableres kort tid efter i forbindelse med etablering af en ny jernbanestrækning.

Overskudsjord fra motorvej til banedaemning

Ca. 50.000 m3 jord fra motorvej blev genanvendt ved anlæggelse af banedæmning. Begge parter sparede ca. 2. mio. kr. hver.

Dokumentation

Der er ikke foretaget undersøgelser af moræneleren, da der er tale om intakte aflejringer fra et område hvor der ikke var mistanke om forurening. Jordflytningen er anmeldt til kommunen – lokaliteterne ligger i samme kommune.

Geoteknik

Der var skrappe krav til de geotekniske egenskaber, som var dokumenteret ved en geoteknisk undersøgelse.

Mellemdepot

Der var mulighed for at lægge jorden direkte ud på arealet hvor dæmningen skulle opbygges, hvilken var en vigtigt parameter af hensyn til de tidsmæssige bindinger.

Motivation / drivkraft

Logistik, økonomi og meget kort afstand. Begge parter har sparet ca. 2 mio. kr.

Hvorfor lykkedes det?

  • Udvekslingen blev indtænkt så tidligt i projektet, at der var muligt at få de to tidsplaner til at passe sammen.
  • Det var muligt at få tidsplanerne til at passe sammen, bl.a. fordi der var mulighed for at udlægge jorden direkte på arealet.
  • Begge parter var motiverede for at få det til at fungere.