• Udgravning til regnvandsbassin.
  • Landskabsprojekt på erhvervsgrund.
  • 1/2

Genanvendelse af jord på erhvervsgrund

3.600 m3 ren fyldjord og moræneler er flyttet fra et område, hvor der skulle udgraves til et regnvandsbassin, til en erhvervsgrund beliggende lige i nærheden, hvor der skal laves et landskabsprojekt. 15.000 kørte kilometer blev sparet.

Ved at flytte 3.600 m3 jord fra udgravningen af et regnvandsbassin til et landskabsprojekt på en erhvervsgrund sparede begge parter ca. 300.000 kr. og i alt 15.000 kørte kilometer.
Ved at flytte jorden sparede begge parter ca. 300.000 kr. og i alt 15.000 kørte kilometer.

 

Dokumentation

Der er foretaget forklassificering af fyldjorden med 1 analyse pr. 30 tons, mens der er lavet overfladescreening af den intakte jord. Jordflytningen er anmeldt til kommunen – lokaliteterne ligger i samme kommune.

 

Geoteknik

Der var ikke nogle egentlige krav til de geotekniske egenskaber, da det udelukkende var en landskabsbearbejdning, der skulle ske.

 

Mellemdepot

Der var mulighed for at lægge jorden i mellemdepot hos modtageren, hvilken var et vigtigt parameter af hensyn til de tidsmæssige bindinger.

 

Motivation / drivkraft

  • Miljømæssig signalværdi hos begge bygherrer, bæredygtighed og økonomi.
  • Begge parter har sparet ca. 300.000 kr.
  • Meget kort afstand mellem lokaliteterne.   

Hvorfor lykkedes det?

  • Begge parter var motiverede for at få det til at fungere.
  • Det var muligt at få tidsplanerne til at passe sammen, bl.a. fordi der var mulighed for mellemdeponering.
  • Udvekslingen blev indtænkt så tidligt i projektet, at der var muligt at få de to tidsplaner til at passe sammen.