• Efter: Muldjorden blev genanvendt på Bagsværd stadion
  • Før: Muldjorden blev gravet af på Gentofte stadion
  • 1/2

Genanvendelse af muldjord på fodboldbane

1.000 m3 ren muld og græstørv blev flyttet fra en eksisterende fodboldbane på Gentofte Stadion, hvor de skulle lave en kunstgræsbane til Bagsværd Stadion, som ønskede at ændre deres grusfodboldbane til en græsfodboldbane. Muldjorden blev afgravet sammen med græstørven og derefter flyttet til Bagsværd Stadion. Begge bygherrer sparede cirka 70.000 kr.

fra gentofte til bagsvaerd stadion

Ved at flytte muldjorden fra Gentofte stadion til Bagsværd stadion sparede begge parter ca. 70.000 kr.

Dokumentation

Der er foretaget undersøgelser af muldjorden med 1 analyse pr. 120 tons. Jordflytningen er godkendt hos begge kommuner.

Geoteknik

Der var ingen krav til de geotekniske egenskaber, da jorden bare skulle bruges på en fodboldbane. Det var accepteret af Bagsværd Stadion, at der var græstørv i jorden, da det skal ligge i mellemdepot et års tid inden brug, hvorfor græstørvene forhåbentlig formulder inden da.

Mellemdepot

Der var mulighed for at lægge jorden i mellemdepot på den eksisterende grusbane på Bagsværd Stadion, så jorden bare kunne køres, når det passede Gentofte Stadion.

Motivation / drivkraft

Bagsværd Stadion ville sandsynligvis ikke have haft råd til at lave deres græsfodboldbane, hvis ikke de havde kunne genanvende jorden fra Gentofte Stadion. Den rigtige gode muldjord kunne derfor nyttiggøres og skulle ikke bare kasseres. Begge bygherre sparede ca. 70.000 kr., og der blev sparet ressourcer ved genanvendelse af den gode muldjord.

Hvorfor lykkedes det?

  • Det var muligt at få tidsplanerne til at passe sammen, bl.a. fordi der var mulighed for at udlægge jorden i mellemdepot.
  • Begge parter var motiverede for at få det til at fungere.

Der er flyttet ca. 1.000 m3 ren muld og græstørv fra en eksisterende fodboldbane på Gentofte Stadion, hvor de skulle lave en kunstgræsbane. Samtidigt ønskede Bagsværd Stadion at ændre deres grusfodboldbane til en græsfodboldbane. Muldjorden blev afgravet sammen med græstørven og derefter flyttet til Bagsværd Stadion.